Beijing Cidi Memo iTown
2017 Beijing [Build]

  Site: Chaoyang, Beijing | Type: Creative Offices, Sales Centre, Hotel | Scale:  6000 sq.m. | Design/Built: 2016/ 2017 | Photography: Zhu Siyu |

No.18 Guan Shu Yuan Hutong
2010 Beijing

Site:    Beijing | Type:   Ceramic Art Works | Scale:   160 sq.m. | Design/Built:   2010/2010 | Lighting Design:   UnoLai Design | Photography:   Jeremy San |